Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami od dnia 01.10.2013 r w myśl ustawy z ART.17 UST.1 PKT 7 odwrotnemu obciążeniu (sprzedaż bez VAT)* z materiałów przez nas oferowanych podlegają: -brązy wszystkie, -mosiądz - bez blach i rur, -miedź - bez blach i rur. *dotyczy czynny...

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami od dnia 01.10.2013 r w myśl ustawy z ART.17 UST.1 PKT 7 odwrotnemu obciążeniu (sprzedaż bez VAT)* z materiałów przez nas oferowanych podlegają: -brązy wszystkie, -mosiądz - bez blach i rur, -miedź - bez blach i rur. *dotyczy czynnych płatników VAT (Firm). 

Mosiądz- stop miedzi z cynkiem- ma większą twardość niż miedź i cynk. w zależności od zawartości miedzi i cynku może mieć barwę od białej przez żółtą aż do czerwonej. Służy do wyrobu części maszyn, armatury , klamek, okuć i przedmiotów codziennego użytku. 

Więcej

Mosiądz