Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami od dnia 01.10.2013 r w myśl ustawy z ART.17 UST.1 PKT 7 odwrotnemu obciążeniu (sprzedaż bez VAT)* z materiałów przez nas oferowanych podlegają: brązy - pręty wszystkie i wybrane tuleje;  *dotyczy czynnych płatników VAT (Firm).

Brąz...

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami od dnia 01.10.2013 r w myśl ustawy z ART.17 UST.1 PKT 7 odwrotnemu obciążeniu (sprzedaż bez VAT)* z materiałów przez nas oferowanych podlegają: brązy - pręty wszystkie i wybrane tuleje;  *dotyczy czynnych płatników VAT (Firm).

Brąz B101 (CuSn10P) jest to brąz cynowo-fosforowy, odlewniczy, odporny na korozję, ścieranie i duże obciążenia mechaniczne, potocznie określany jako samosmarujący. Wykorzystuje się go m.in. do wyrobu części maszyn i urządzeń szybko obrotowych o gorszym smarowaniu,armatury ceramicznej itp. Tolerancja długości wynosi +/- 2 mm.

Więcej

Brązy 

  • Pręty (B101)

    Brąz B101 (CuSn10P) jest to brąz cynowo-fosforowy, odlewniczy, odporny na korozję, ścieranie i duże obciążenia mechaniczne, potocznie określany jako samosmarujący. Wykorzystuje się go m.in. do wyrobu części maszyn i urządzeń szybko obrotowych o gorszym smarowaniu,armatury ceramicznej itp. Tolerancja długości wynosi +/- 2 mm.

  • Tuleje (B101)

    Brąz B101 (CuSn10P) jest to brąz cynowo-fosforowy, odlewniczy, odporny na korozję, ścieranie i duże obciążenia mechaniczne, potocznie określany jako samosmarujący. Wykorzystuje się go m.in. do wyrobu części maszyn i urządzeń szybko obrotowych o gorszym smarowaniu,armatury ceramicznej itp. Tolerancja długości wynosi +/- 2 mm.